Prikkelbare darmsyndroom en FODMAP

WAT IS HET FODMAP-DIEET?

Het FODMAP-dieet is een wetenschappelijk bewezen, van origine Australisch, dieet. Het FODMAP-dieet zorgt bij meer dan 75% van de mensen met het prikkelbare darm syndroom (PDS) en mensen met andere functionele darmklachten voor een vermindering van klachten en bij sommige zelfs tot klachtencontrole. Het FODMAP-dieet is een relatief nieuw dieet, waardoor er nog weinig bekend is over de resulaten en gevolgen op de langere termijn. Veel mensen met darmklachten ontwikkelen echter vaak hun eigen dieet met informatie afkomstig van internet en social media, waar niet altijd veel voedingsstoffen in terugkomen. Soms is dit een zeer beperkt dieet met bijvoorbeeld alleen rijst, gevogelte en een paar soorten groente en fruit. Er is zeker nog meer onderzoek nodig naar de lange termijn effecten. Het volgen van het FODMAP-dieet onder begeleiding van een diëtist is momenteel een zeer goede behandeling bij mensen met functionele darmklachten, zoals PDS.

IN HET KORT: HET FODMAP-DIEET BESTAAT UIT 3 FASEN

  1. De Elimininatiefase waarin zoveel mogelijk voeding hoog in FODMAP’s worden vermeden.
  2. De Herintroductiefase waarin elke FODMAP-groep apart wordt getest.
  3. De Aangepaste FODMAP-dieetfase die levenslang gevolgd kan worden.

Voedingsmiddelen worden door de Monash Universiteit in Australië getest op de hoeveelheden FODMAP’s. Dit is een beperking van het dieet, omdat vooral Australische voedingsmiddelen en dranken getest zijn. Enkele Engelse (bijvoorbeeld sojamelk) en Amerikaanse (bijvoorbeeld brood) voedingsmiddelen zijn nu ook getest. Er zijn nu ook Nederlandse voedingsmiddelen getest. Zodra de resultaten bekend zijn, zullen wij dit kenbaar maken en verwerken in onze FODMAP-checklijsten. Wij hopen als Fodmap Foodies in de toekomst bij te kunnen dragen aan onderzoek naar FODMAP’s in Nederlandse voedingsmiddelen.

VOOR WIE?

Het FODMAP-dieet is geschikt voor mensen met functionele darmklachten, met name PDS. De diagnose PDS moet door een arts zijn gesteld volgens de ROME IV criteria, om ernstigere aandoeningen zoals darmkanker uit te sluiten. Daarnaast kan het FODMAP-dieet worden ingezet bij mensen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa om de klachten van de ziekten te verminderen (en alleen tijdens de rustige periode van de ziekte). Het FODMAP-dieet kan worden ingezet als bij u de algemene PDS en ‘gezond eten’ adviezen niet voldoende werkzaam blijken. Denk hierbij aan voldoende vocht, vezels en niet te veel alcohol, cafeïne en vet. Het is belangrijk dat u eerst zelf, of met uw diëtist, uw huidige voedingspatroon bekijkt alvorens aan het ‘strenge’ FODMAP-dieet te beginnen.

WAT IS HET DOEL VAN HET FODMAP-DIEET?

Het FODMAP-dieet kan niet zorgen voor volledige ‘genezing’, immers PDS is een chronische aandoening. Het FODMAP-dieet kan veelal wel voor een verbeterde kwaliteit van leven zorgen doordat er (veel) minder klachten zijn na het volgen van alle stappen.

HOE LANG

Aangeraden wordt om eerst minimaal één voorbereidingsweek/wenningsweek in te lassen. Zorg ervoor dat u goed weet waar u aan begint en op de hoogte bent van alle benodigde informatie. In deze week kunt u rustig boodschappen doen en voorbereidingen treffen. Het is verstandig eerst uw klachten te noteren en daar een cijfer aan te geven over de ernst van uw klacht. Zo’n formulier krijgt u van uw diëtist. Na de wenningsweek is het van belang een eliminatiefase van 2 tot maximaal 6 weken te volgen. In deze fase wordt er FODMAP-arm gegeten. Samen met uw diëtist wordt er gekeken of het FODMAPdieet effectief is. Het dieet is effectief als er bij u minimaal 2 klachten zijn verbeterd. Voor de start van de volgende fase, de herintroductiefase, vult u weer een formulier in en geeft u wederom een cijfer aan uw klachten. Dit formulier krijgt u van uw diëtist. Als u inderdaad minder klachten heeft, dan volgt de herintroductiefase. De start van deze fase gaat altijd in overleg met uw diëtist. Tijdens de herintroductiefase worden de FODMAP-groepen één voor één geherintroduceerd (getest) om te kijken welke groep of groepen voor klachten zorgt/zorgen. Deze fase is van belang om te kijken welke soorten FODMAP’s de triggers zijn voor (verergering) van uw klachten. De duur van deze fase is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hersteltijd na elke trigger. De herintroductiefase duurt meestal 2 maanden, maar kan door omstandigheden ook langer duren.

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK

Diëtistenpraktijk LeefSmakelijk is direct toegankelijk, wat inhoudt dat je geen verwijzing van de huisarts hoeft te hebben. Je kunt dus gewoon contact opnemen voor het maken van een afspraak!

NEEM HIER CONTACT MET ONS OP!